Madame de Pompadoru - milenka kráľa

23/06/2017

Jeanne-Antoinette Poissonová, markíza de Pompadour známa hlavne ako Madame de Pompadour sa narodila 21.decembra roku 1721. Jej rodičia boli parížsky mešťania, ktorý jej zabezpečili vzdelanie v kláštore uršulíniek. Okrem toho sa učila sa spievať, hrať na hudobné nástroje, tancovať, vzdelávala sa v oblasti literatúry, o ktorú sa celý život zaujímala.

Vďaka svojmu patrónovi Le Normant de Tournehemovi vstúpila do popredných parížskych salónov, kde sa stretávala s najvplyvnejšími osobnosťami kultúry a umenia. V tom čase sa živila ako tzv.une femme galante (,,spoločníčka" pre muža z vyšších spoločenských kruhov), no jej rodičia sa snažili chrániť česť rodiny a chceli ju čo najrýchlejšie vydať.Nakoniec sa vydala za bohatého úradníka, ktorý ju miloval a rozmaznával. Doprial jej jej prvý toaletný stolík. Mala dve deti,  jedno však zomrelo krátko po pôrode. Počas toho však stále viedla bohatý spoločenský život, navštevovala divadlá, chodila na plesy a večierky, hostila významných umelcov a finančníkov.

Madame de Pompadour

Do blízkosti kráľa Ľudovíta XV. dostala hneď niekoľkokrát a už po prvý raz kráľa zaujala svojim krásnym zovňajškom. Počas svadby kráľovho syna sa spoznali bližšie a pár mesiacov na to jej bola v kráľovskom paláci vo Versailles pridelená súkromná komnata. To všetko viedlo k rozpadu jej manželstva, avšak kráľ jej kúpil vtedy uvoľnený titul a zámok de Pompadour.

Kráľ Ľudovít XV.

Madame de Pompadour vyvolala v celom Francúzsku obrovský ohlas -  kráľovná a šľachta ňou pohŕdali a často jej dávali slušnou formou najavo, že nie je nič viac ako cudzoložnica a meštianske dievča, ale umelci, spisovatelia, básnici a vedci sa potešili. Madame de Pompadour sa postupne čoraz viac začala miešať do politiky. Čoskoro mala v rukách takmer neobmedzenú moc -  za kráľa myslela i jednala.

Madame de Pompadour za toaletným stolíkom

Kráľ časom začal vyhľadávať milostné dobrodružstvá s inými dámami. V najbližšej dobe jej hrozila strata postavenia, ktorú na dvore už dávno čakali. No aj tu markíza preukázala svoju rozvážnosť. Nebránila mu v tom, naopak, nechala mu postaviť útulný domček, kde sa mohol nerušene oddávať radovánkam. Sama mu vyberala dievčatá z ľudu, prosté, mladé krásne dievčatá a prirodzene panny. Vedela, že v ich náručí sa Ľudovít vyčerpá a nehrozí žiadna konkurencia, ktorá by ju mohla vyhodiť zo sedla. Ak všetko dopadlo dobre, bola dohodnutá ročná apanáž. Keď dámy doslúžili, bolo o ne dobre postarané. Ľudovít XV. pochopil, ako veľmi markízu potrebuje.

ˇÚčes ala Madame de Pompadour

Madame de Pompadour sa nezmazateľne zapísala do histórie nielen ako milenka kráľa, ale aj ako politička európskeho formátu, mecenáška umení, ktorá určovala epochu i ako intrigánka a nehanebná vykorisťovateľka ľudu, ktorá úplne ožobráčila francúzsky národ. Bola človekom s vynikajúcimi prednosťami a priepastnými neresťami, ženou stelesňujúcou všetky dobré i zlé stránky ľudskej prirodzenosti. Dodnes je známy a populárný účes, ktorý pomenovaný podľa nej.